လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

Creating a Rose

ဘုရားသခင္
ႏွင္းဆီပန္းေလးတစ္ပင္ကို သင္
စူးစိုက္ၾကည့္ခ်င္ခဲ့ပါသလား။

အခ်စ္ဆိုတာ အႀကိမ္ႀကိမ္
စဥ္းစားၿပီး ခတ္ခဲ့ရတဲ့
မ်က္ေတာင္။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
မတ္ ၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment