လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

Hibernation Mode

you see?
i sink, i sink, i sink.
it's not a stunt.

you see?
i sink, i sink, i sink.
it's but a stint.

_Tazar

1 comments:

မိုးယံ said...

အတိုအလန္း လေရာင္လမ္း

Post a Comment