လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

အေလ့အက်င့္

မေန႔ည ငါ့အလုပ္ၿပီးေတာ့
ကြဲရွင္းျပတ္စဲထားတဲ့ ငါ့လက္ေတြက
ေသြးခုန္ႏႈန္းလို အေမ့ခံအရာေတြကို
တညီတညြတ္တည္း စိတ္၀င္စားလာၾက

ၿဖိဳးၿဖိဳးဖ်ပ္ဖ်ပ္ ညေကာင္းကင္
ျပတင္းကေန ငါၾကည့္လိုက္တယ္

ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပဲ
လမင္းကို ငွက္ေမႊးခ်ဳပ္ရိုးလိုင္းနဲ႔ ပတ္ခ်ာလည္သီမိတယ္။

About Poem

ကဗ်ာဆရာမ Hazel Hall သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ သြက္ခ်ာပါဒေ၀ဒနာ ခံစားခဲ့ရသည္။ သူသည္ ကဗ်ာေရးသလို အပ္ခ်ဳပ္ဆရာမတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
Habit by Hazel Hall ကို ဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။


0 comments:

Post a Comment