လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

ဖမ္းဆုပ္မႈ

ေမး႐ိုးကို ခပ္ျပင္းျပင္းအထိုးခံရရင္
ၾကယ္ေတြလေတြ ျမင္တယ္ဆိုတဲ့ အဆိုကို
အေတြ႕အၾကံဳအဓိက၀ါဒီက
အၾကားနဲ႔ လက္ခံတယ္။

ဒါဆို ဆင္ျခင္တံုသမားအေနနဲ႔ေရာ
အခ်စ္ကို...။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂

0 comments:

Post a Comment