လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

အိမ္ေဖာ္ (The Maid)

ေဝဝါးေနတဲ ့ အနာဂတ္ကုိကုိင္
ဧည့္ခန္းေရွ႕
ထမီတစ္ပတ္ႏြမ္းေလး
ျဖတ္ ... ျဖတ္ ေလွ်ာက္တုိင္း
ကိေလသာၾကီးက
ေဆးလိပ္မီးကုိ
ဖိ ... ဖိ
သတ္တယ္။


[ ေနျမဲ ]

The Maid

Gripping vague future,
Whenever the worn-out Htabi [*] was pacing
Across the sitting-room,
Mr. Lust used to smash
His cigarette
By enormous force.

[*] Burmese traditional costume for women to wrap lower part of the body.

Translated by _Tazar (Moonlitpath)

2 comments:

မိုးယံ said...

အဲ...နည္းနည္းျမင့္တယ္.. .ကၽြန္ေတာ္ပံုေဖာ္တာ အရိပ္မထင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။

ေမာင္မ်ိဳး said...

ကိေလသာၾကီးက
ေဆးလိပ္မီးကုိ
ဖိ ... ဖိ
သတ္တယ္

ေတာ္ေတာ္ ေတြးယူသြားတယ္ း)

Post a Comment