လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

ခေမာက္မ်ား

ရိုးထဲမွာ ေနက်ဲက်ဲေတာက္ပူေနတယ္
ပက္ၾကားအက္ေတြ ျပံဳးရယ္တယ္
မႏြဲ႕ဘူး တို႔ကလည္း
လက္ဦးထဲက လယ္သမားေတြ
ပက္ၾကားအက္ အျပံဳးေတြေပၚ
သံမဏိေျခခဏာေတြနဲ႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္မယ္
စပါးရိုးျပတ္ေတြ ၾကား
ေကာက္သင္းေကာက္စားေနတဲ့ အေလဏေတာေလးေတြကို
အင္းေခြးေလး ေအာင္နက္က တာ၀န္ယူလိမ့္မယ္။

ရိုးထဲက က်ဲက်ဲေတာက္ေနေရာင္ေအာက္
လက္ေျဖာင့္တဲ့ ႏြားေက်ာင္းသားေလးမ်ား
ဂဏန္းက်စ္စာခဲေတြကို ဖင္ခုထိုင္ေနၾက
လက္ထဲမွာ ကၽြဲခ်ဳိေလးဂြေတြနဲ႔
မိဘဘိုးဘြားအေမြ
အျမင္မွာ အေရာင္ေမွးမွိန္ေနတဲ့
ခေမာက္ေတြ ကိုယ္စီေဆာင္းလို႔
ေလျပင္းတစ္ခ်က္အေ၀့မွာ လြင့္က်မသြားရေအာင္
ေမးသိုင္းႀကိဳးေတြ တင္းလိုက္ၾကဦးစို႔…။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

2 comments:

Anonymous said...

ေမးသိုင္းႀကိဳးတင္းထားလိုက္ၿပီ။ ေက်းဇူး ကိုေတဇာ

july-nyanlinn said...

Storm is coming... tie firmly our hats !! OKey....

Post a Comment