လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္သည့္ လြမ္းေမာခဲ့ရေသာ တကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား ၀တၳဳအား ဖတ္ခဲ့ရစဥ္က မူရင္းဇာတ္လမ္းသြားႏွင့္ သိပ္မဆိုင္လွေသာ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုကို ထူးထူးျခားျခား မွတ္မိေနခဲ့သည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္သားတို႔၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ စရိုက္မ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ဖြဲ႕ဆိုထားေသာ ဇာတ္ကြက္အမ်ားအျပား ခမ္းခမ္းနားနားပါ၀င္သည့္ ၀တၳဳႀကီးတြင္ အေျမွာင္သေဘာမ်ဳိးေလာက္ ကပ္ပါေနသည့္ အေသးအမႊား သေဘာတရားေလးတစ္ခုကို ကြက္ၿပီး သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။

လူ႔အျပဳအမူ၊ စိတ္သဘာ၀တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္သားေလာကတြင္ ေျမာက္ၾကြေျမာက္ၾကြႏွင့္ ခပ္ေထာင္ေထာင္စရိုက္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား `သိမ္ငယ္စိတ္၀င္ေနသည္´ ဟု အမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကၿပီး၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်တတ္သည့္ ေျမြစြယ္က်ဳိး စရိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားကိုမူ `ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲသည္´ ဟု သမုတ္တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရုတ္တရက္ၾကည့္ေသာ္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္စရာရွိေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ် ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္ရံုျဖင့္ အေျဖေပၚႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္ ေထာင္လႊားေမာက္မာမႈသည္ မိမိ၏ စိတ္တြင္း သိမ္ငယ္စိတ္အား ဖာေထးရန္ႀကိဳးစားသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ကာ ခပ္လွ်ဳိလွ်ဳိ ေနတတ္ျခင္းသည္လည္း ခပ္နက္နက္တူးဆြၾကည့္လွ်င္ တစ္ပါးသူတို႔၏ အထင္အျမင္မ်ားကို သိပ္မမႈတတ္သည့္ အရည္ထူျခင္းတစ္မ်ဳိး၊ တစ္နည္း ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲျခင္းဟု ယူဆစရာ ရွိေနပါသည္။ ဤအျမင္သည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။

သိမ္ငယ္စိတ္၀င္ေနသူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနမည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကို ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ၾကားရခဲသည္။ ခပ္ေထာင္ေထာင္လုပ္တတ္သူမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ မာန္တက္ေနသူ၊ စိတ္ႀကီး၀င္ေနသူ စသည္ျဖင့္သာ ခပ္စင္းစင္း သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိတြင္ မရွိသည့္ အရည္အေသြးတစ္ခုအား ဖာေထးရန္ႀကိဳးစားေသာ အျပဳအမူႏွင့္ မိမိတြင္ ရွိသည့္ အားနည္းခ်က္တစ္ခုအား ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ခုသည္ လူတို႔၏စိတ္တြင္ မသိမသာ ခိုေအာင္းေနတတ္သည္။ ေထာင္လႊားျခင္းဟူေသာ အျပဳအမူအတြက္ စိတ္တြင္း ေစ့ေဆာ္မႈသည္ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္းတြင္ အရင္းခံသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္ထက္ မိမိ၏ သိမ္ငယ္စိတ္အား ကာကြယ္ေသာ အျပဳအမူတစ္ရပ္ဟု ယူဆၾကည့္လွ်င္ ပိုမို ပညာသားပါၿပီး က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈလည္းရွိမည္ ထင္သည္။ အမ်ားအျမင္တြင္ ေျမာက္ၾကြေျမာက္ၾကြ ျပဳမူေနထိုင္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သတိထားမိေကာင္းမွ ထားမိမည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အားနည္းခ်က္မ်ား၊ သိမ္ငယ္စိတ္မ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။
၎ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်တတ္သူမ်ားအား ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲသူမ်ားဟု သမုတ္ရန္မွာ ပိုမိုသိမ္ေမြ႕ၿပီး အႏၱရာယ္လည္း မကင္းသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအား ဘာသာေရးအဆံုးအမအရ မဂၤလာတစ္ပါး (နိဝါတ) ဟု အခိုင္အမာ ယူဆၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အႏၱရာယ္အား ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္ ဤေနရာတြင္ အျပဳအမူတစ္ရပ္အေပၚ အေကာင္းအဆိုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရန္ လံုး၀မရည္ရြယ္ဘဲ သေဘာတရားသက္သက္ကိုသာ ဦးတည္ေဆြးေႏြးပါမည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္ဟူေသာ အမ်ားလက္ခံ အမွန္တရားအေပၚ အေျခခံကာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ျပျခင္းျဖင့္ မဂၤလာယူတတ္ေသာ အေလ့သည္ နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနဟန္ ရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္ မယံုၾကည္သည့္ မိမိ၏ အေၾကာင္းအား တစ္ဖက္သားအား ေျပာဆိုရာတြင္ အမွန္တကယ္ရွိသည္ထက္ ေလွ်ာ့ေျပာခဲ့လွ်င္ ျမင့္ျမတ္သြားသေယာင္၊ ပညာရွိသေယာင္ ခံစားခ်က္မ်ဳိး ေပၚေပါက္တတ္သည္။ အမွားတစ္ခုအား ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္မကင္းသည့္ ခံစားခ်က္ စိုးစဥ္းမွ် မခံစားရဘဲ ဂုဏ္ယူစြာ အၿပိဳင္အဆိုင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမ်ား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ မဂၤလာယူခ်င္သည့္ သေဘာထားမ်ဳိး၊ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္သည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ဟု နက္ရႈိင္းစြာ လက္ခံထား၍ အေလ့အက်င့္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည့္ သေဘာမ်ဳိးတို႔ မဟုတ္ဘဲ `ရိုးသားစြာ´ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်တတ္သူမ်ားကို ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲသည္ဟု သတ္မွတ္ရန္မွာ နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးျခင္း မရွိပါ။ သူတစ္ပါး၏ အထင္ႀကီးေလးစားမႈကို မလိုအပ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ တေရးတယူမရွိလွေသာ စိတ္သေဘာထားပိုင္ရွင္မွာ သေဘာ၀အားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အေတာ္အတန္ ထင္တစ္လံုးေရာက္ေနမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။
လမ္းမေပၚတြင္ ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သြားသည့္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္အား မာန္တက္ေနသည္ဟု ခပ္တိမ္တိမ္ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ထက္ သူ အရပ္ပုသည္ကို ဖာေထးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေပးျခင္းသည္ ပိုမိုဆီေလ်ာ္ပါမည္။ ကိုင္းညြတ္ေနေသာ စပါးႏွံမ်ားအား အဆံေအာင္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ် ယူဆႏိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း လူသားတစ္ဦးႏွင့္ စပါးပင္တစ္ပင္ အလြန္ျခားနားပါသည္။ သိမ္ငယ္စိတ္၀င္ေနသူလား၊ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲေနသူလား မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယတိျပတ္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း မျပဳၾကပါႏွင့္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အရာမ်ားအတြက္ သိမ္ငယ္ေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕တြင္ ထင္တစ္လံုးေရာက္ေနတတ္ၾကျခင္းျဖင့္ အျဖဴအမဲ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ေရာင္စံုလူသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

◄ ေတဇာ ►

6 comments:

Rita said...

အရမ္းစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္။
တခါတခါ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြ ပါလာရင္ေတာ့ နည္းနည္းပ်င္းမိတယ္။ ဒီတစ္ခုကိုေတာ့ အစအဆံုး နားလည္တယ္။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

လြမ္းေမာဖြယ္ေႏြညမ်ားကို မၾကာခနဖတ္မိတယ္
ဒါေပမဲ႕ကိုေတဇာလိုေတာ႕ မေတြးခဲ႕မိတာအမွန္ပါ...
နိမ္႕ခ်တတ္သူေတြဟာ ကိုယ္႕ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲသူေတြျဖစ္ႏိုင္သလို တကယ္လဲကိုယ္႕ကိုယ္ကို နိမ္႕ခ်သူေတြလဲ ျဖစ္ႏိုင္တာပါဘဲ...
ဒါကေတာ႕ ျဖန္႕က်က္ေတြးရင္ေတြးသလို က်ယ္ျပန္႕လာႏိုင္ပါတယ္..
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အေတြးေကာင္းေလးေတြ ေတြးတတ္သူမို႕ ေလးစားမိပါတယ္..

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း) said...

ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္၊ “လြမ္းေမာခဲ့ရေသာ တကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား” ၀တၳဳရဲ႕ အစပိုင္း သံုးပံုတစ္ပံုအတြင္း ပါလိမ့္မယ္လို႔ မွန္းမိတယ္ အစ္မ။ ၀တၳဳကို လက္ထဲမွာ မရွိလို႔ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ အတိအက် မညႊန္းႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီမွာ ပါတာက အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ “ေထာင္လႊားၾကြား၀ါတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားကို သိမ္ငယ္စိတ္၀င္ေနတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲေနတယ္လို႔ အျခားေက်ာင္းေတြက မွတ္ခ်က္ျပဳေလ့ရွိတယ္” ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသလို အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ပါတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၀ါက် ႏွစ္ေၾကာင္း သံုးေၾကာင္းေလာက္ပဲ တို႔ရံုေလး တို႔ထားတဲ့ အခ်က္ကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ ႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာေလာက္မွာ တို႔တိေလး ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ အခု ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာလည္း က်ဥ္းလြန္းပါေသးတယ္။ အေၾကာင္းအရာက ေထာင့္ေပါင္းစံုက ေတြးႏိုင္၊ ေရးႏိုင္ေအာင္ လွသလို က်ယ္လည္းက်ယ္တယ္လို႔ ထင္မိတယ္။

ywartharlay-ytu said...

အဲ့ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္မိတုိင္းက်ေနာ္ ေနာင္တရမိတယ္

အင္ဒရူးအဲလီေယာ့လို႕ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းမေရးခဲ့မိတဲ့ အတြက္ကိုပါ

ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႕ခပ္ဆင္ဆင္ကို ဆရာေအာင္သင္းေရးဖူးတဲ့ စာလည္း သတိရသြားမိတယ္...

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း) said...

မေခ်ာ (အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္)

ကၽြန္ေတာ္က အစ္မေရးထားတဲ့ “ကိုေတဇာလိုေတာ့ မေတြးခဲ့မိတာ အမွန္ပါ” ဆိုတာကို “ကိုေတဇာလိုေတာ့ မေတြ႕ခဲ့မိတာ အမွန္ပါ” လို႔ မွားဖတ္လိုက္မိလို႔ ေနရာအတိအက် မညႊန္းႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ျပန္ေျပာမိတာ။ ေဆာရီးဗ်ားးး း)

Demon said...

ေတဇာေတြးသလိုအေတြးမ်ိဳးေတြကိုႀကိဳက္တယ္ တာရာမင္းေ၀ကေၿပာတယ္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာအႏိုင္ နဲ့အရုံးတင္မဟုတ္ဘူး သေရ လညး္ရွိတယ္တဲ့ အဲလိုမ်ိဴးပဲတတိယအေတြးလို့ပဲေၿပာမလား အဲလိုမ်ိဳးေတြးၿပီးဖတ္ရတာကိုႀကိဳက္တယ္

Post a Comment