လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

အတိုးဆံုး ကဗ်ာမ်ား (၂၂)

`ကိုယ္ေဖာ့ပညာ´


ဓားသြားလား လွံဖ်ားလား
ကိုယ္က ပုစဥ္းပဲ
ရဲရဲနားလိုက္စမ္းပါ
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေပါ့။

`ကုန္းဆင္း´

လူအျဖစ္ `ဆင္းသက္´ ရတယ္ဆိုေတာ့
အျမင့္က ေလွ်ာက်သြားတာပဲ
ဟုတ္လည္းဟုတ္တယ္
ျဖစ္စဥ္အရ
သစ္ပင္က က်လာၾကရၿပီ။

`ဆက္သြယ္မႈဧရိယာ´

နားကန္းတစ္လံုးမွ နားမလည္တာမဟုတ္ဘူး
နားကန္းတစ္လံုးမွ မၾကားတာ
သူ႔ကို ပါးစပ္လႈပ္ျပေနရင္ေတာ့ နားကန္းက
ခင္ဗ်ား အေတာ္ထူပါလားလို႔
နားလည္လိုက္မွာပဲ။
ဟဲလို… ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာေရာ
ၾကား ရဲ႕လားမသိ…?

`နာမည္ေျပာင္းျခင္း´

နာမည္ေကာင္း လက္မွတ္တဲ့
လက္မွတ္နာမည္ေလး ေကာင္းလိုက္တာ။
နာမည္မေကာင္းသူမ်ား
နာမည္ေျပာင္း႐ံုသာ
ဘ၀ဆိုသည္မွာ အစားထိုးကုသႏိုင္ေသာေရာဂါ မဟုတ္ပါ။

`လြင္တီးေခါင္´

နယူတန္အေပၚ ပန္းသီးေၾကြေတာ့
နယူတန္ ဗိုက္ဆာမေနဘူး (ထင္ရတာပဲ)
ကၽြန္ေတာ့္အေပၚက် ဘာအသီးမွမေၾကြဘူး
ကၽြန္ေတာ္ ဗိုက္ဆာေနတယ္
မင္းက ဘာစိုက္ခဲ့လို႔လဲလို႔သာ ေမးေပေတာ့။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

0 comments:

Post a Comment