လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

ဘာသာေရးအမည္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

10 Extreme Weird Religions ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ တစ္ဖက္စြန္းက်ေအာင္ ဆန္းျပားသည့့္ ဘာသာေရး (၁၀) ခု စာရင္းတြင္ Celebrity အခ်ဳိ႕ စြဲလန္း႐ူးသြပ္ေနၾကသည့္ Scientology က ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ပါ၀င္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ Scientology Church အား ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္ခဲ့ရဖူးသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား စည္းရံုးေလ့ရွိသည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ျဖစ္မည္ စိုးသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအား အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ားကို အစပိုင္းတြင္ သင္ၾကားေပးျခင္းမရွိဟု ဆို၏။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္တစ္ခုေရာက္မွသာ၊ တစ္နည္း ရင့္က်က္လာမွသာ သင္ၾကားေပးေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း (၇၀) ခန္႔က လူသား သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား ကမၻာေျမေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ ဟူသည့္ `ဇီႏူး´ (Xenu) အမည္ရွိ ျဂိဳဟ္သားတစ္ဦး၏ ဇာတ္လမ္းလည္း ပါ၀င္သည္။ မီးေတာင္မ်ားအတြင္းသို႔ သူက ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဗံုးမ်ား ေဖာက္ခြဲခဲ့သည္ ဟူ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ (ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္) ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ Scientology အား တရား၀င္ `ဘာသာတရား´ (Religion) တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိပါ။ ထိုစာရင္းပါ အျခားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ အဆန္းအျပားမ်ားသည္လည္း (ကမၻာ့လူဦးေရႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးေသာ္) လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုေလာက္သာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကေသာ `အသင္းအဖြဲ႕´ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ `ဘာသာတရား´ (Religion) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား နားလည္ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Religion ဟူေသာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ၏ အနက္မွာ `၁) ဘုရား၊ သို႔မဟုတ္ ဘုရားမ်ားတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂) ဘုရား၊ သို႔မဟုတ္ ဘုရားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆိုင္ေသာ ယံုၾကည္မႈ စနစ္တစ္ရပ္´ ဟု Collins Cobuild Learner’s Dictionary မွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ဤအနက္ဖြင့္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးေသာ္ Scientology အပါအ၀င္၊ ဆန္းျပားသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကိုင္စြဲထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ `ဘာသာေရး´ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနရန္ မသင့္ေတာ့ေပ။ ၎တို႔တြင္ ထင္ရွားသည့္ `ဘုရား´ (God) သေဘာတရားတစ္ရပ္ တည္ရွိမေနဘဲ အမ်ားစုမွာ `လံုး၀´ ကင္းမဲ့ေနသည္။ ထိုထက္ပို၍ ဆိုရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာကိုေသာ္မွ အဆိုပါအနက္ဖြင့္အရ Religion စာရင္းထဲ ေရာေထြးနားလည္လိုက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ God ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ ဖန္ဆင္းရွင္၊ သို႔မဟုတ္ ကမၻာႀကီးအား ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ေနသည့္ သဘာ၀လြန္အင္အားစုတစ္ခုခုကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ နားလည္ထားသည့္ `ဘုရားရွင္´ ႏွင့္ သဘာ၀ခ်င္း အလြန္ျခားနားသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာအား အဆိုပါ လက္တစ္ဆုပ္စာ အယူသီးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တစ္တန္းတည္း သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳေစလိုပါသည္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ ေရာေထြးနားလည္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သာရွိပါသည္။

အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားစာရင္းတြင္ Creativity Movement ေခၚ လူျဖဴႀကီးစိုးေရး အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕တစ္ခု ပါ၀င္သည္။ မ်က္လွည့္ဆရာ၊ ေမွာ္ဆရာမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ TOPY အမည္ရ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ပါ၀င္သည္။ စာေရးဆရာ Robert A. Heinlein ေရးသားသည့္ Stranger in a strange land အမည္ရွိ သိပၸံ၀တၳဳတြင္ ပါ၀င္သည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ `ကမၻာေပါင္းစံု ဘုရားေက်ာင္း´ (Church of all worlds) ဟူသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါ စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံ၀တၳဳႏွင့္ ၀တၳဳပါ ဘာသာတရားတစ္ခုအား စြဲလန္းႏွစ္သက္သည့္ စာဖတ္သူ၊ မိတ္ေဆြတစ္စုမွ ဆင္းသက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ တစ္ဖန္ `စၾက၀ဠာ လူသားမ်ား´ (Universe People) ဟူသည့္ ကမၻာျခားမွ သက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အေျချပဳေသာ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုဘာသာေရးအစြဲအလန္း အမ်ားစုသည္ ဆန္းျပားသည္မွန္ေသာ္လည္း ပံုျပင္ဆန္လြန္းလွၿပီး ေနာက္ခံအေတြးအေခၚအယူအဆ ေခါင္းပါးကာ ေလးနက္မႈမရွိဟု ယူဆသျဖင့္ အေသးစိတ္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမိသည့္ (၎တို႔အေခၚ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ) အယူအဆတစ္ရပ္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎မွာ The Church of Euthanasia ေခၚ မိမိကိုယ္ကိုယ္ နာက်င္မႈမရွိေအာင္ အဆံုးစီရင္ျခင္း အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။

Euthanasia ၏ ပံုစံက် အနက္မွာ ကုမရသည့္ေရာဂါ၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ရွင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ဘဲ ေ၀ဒနာအျပင္းအထန္ ခံစားေနရသူမ်ားအား အနာအက်င္မရွိေစဘဲ အဆံုးစီရင္ေပးျခင္းမ်ဳိးကို ေခၚသည္။ ျမန္မာအေခၚ `၀ဋ္ခၽြတ္´ ေပးလိုက္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအား ဆြစ္ဇာလန္ [*] ႏိုင္ငံရွိ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္ဟု မွတ္သားရဖူးသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္မူ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္း (Suicide) ကဲ့သို႔ပင္ Euthanasia အား ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေသာ္မွ ဆရာ၀န္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကို ဥပဒအရ ခြင့္မျပဳပါ။ အဆိုပါ မိမိ၏ `ေသခြင့္´ အား မိမိဘာသာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ယ္တ၀င့္ ျငင္းခုန္ေကာင္းေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

The Church of Euthanasia (CoE) အယူအဆအား ျပန္ဆက္ရလွ်င္ ၎မွာ ျငင္းခုန္စရာေကာင္းသည့္ Euthanasia သေဘာတရား သက္သက္မွ် မဟုတ္ေပ။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္၊ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာအျမင္ စသည့္ သေဘာတရားမ်ားခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ကြယ္တြင္ အယူအဆ [အေတြးအေခၚ] တစ္ခုႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္ Euthanasia တြင္ကဲ့သို႔ ေ၀ဒနာခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္ အဆံုးစီရင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ လူသားႏွင့္ ကမၻာေပၚရွိ အျခားေသာ သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ားအၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာအား ထိန္းညွိရန္ ရည္စူးသည္ဟု ဆို၏။ ကမၻာ့လူဦးေရ အဆမတန္တိုးပြားလာျခင္း၊ သဘာ၀ႏွင့္ အျခားသက္ရွိမ်ားအေပၚ လူသားတို႔၏ ႀကီးစိုးျခိမ္းေျခာက္လာမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အထင္အရွားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လူသားမ်ားမင္းမူေနသည့္ ကမၻာႀကီးအား ျပန္လည္ ခ်ိန္ညွိရန္ဟူသည့္ အယူအဆမွာ မွားျခင္းမွန္ျခင္းကို အသာထား၊ လွပေသာ အေတြးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထင္ျမင္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္မိစားသည္မွာ ဤအယူအဆ/အေတြးအေခၚ အထိသာ ျဖစ္ပါသည္။ CoE ၏ စရိုက္မွန္အား ဆက္လက္ေလ့လာလွ်င္မူ အရုပ္ဆိုးမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေပမည္။

CoE အေနျဖင့္ ၀တ္ရြတ္ျခင္း၊ သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္း၊ စုေ၀း၀ိုင္းဖြဲ႕ျခင္း၊ လူထုၾကားသရုပ္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ တိုးပြားလာေသာ ကမၻာ့လူဦးေရကို ထင္ရွားေစရန္ သေရာ္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ားအား တိုက္ရိုက္က်က် ျပဳလုပ္သည္။ တက္ၾကြေသာ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈေၾကာင့္လည္း CoE သည္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ၎တို႔၏ ၾသ၀ါဒတစ္ရပ္မွာ `သင္ မ်ဳိးမပြားသင့္´ (Thou shalt not procreate) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ CoE ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျခားေသာ မူ၀ါဒ ေလးရပ္မွာ (ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္) အလြန္ျပံဳးခ်င္စရာ ေကာင္းသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္း (Suicide)၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း (Abortion)၊ လူသားစားျခင္း (Cannibalism) တို႔ႏွင့္ Sodomy ေခၚ မ်ဳိးပြားရန္မရည္ရြယ္သည့္ မည္သည့္ လိင္ဆက္ဆံနည္းမ်ဳိးမဆို [ျမန္မာလူငယ္အေခၚ `ဘီဆိုက္´] ဟူေသာ အခ်က္ေလးရပ္ကို စံအျဖစ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ `ကမၻာႀကီးကို ကယ္တင္ပါ။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသပါ´ (Save the Planet. Kill Yourself) မွာ ၎တို႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္၏။ အဆိုပါ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ အနာေပၚတုတ္က်သလို ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်ည္းၾကရသည္မွာ မဆန္းလွပါ။ လူသားစားျခင္းကိုမူ ေသၿပီးသားလူကိုသာ စားသံုးရန္ [သတ္မစားရန္] တင္းၾကပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္ ဆို၏။ [အဖြဲ႕လိုက္စုရံုး၍ လူသားစားေနသည့္ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထား အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည္]

တကယ္ေတာ့ CoE ၏ မူ၀ါဒမ်ားမွာ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္လွၿပီး ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အလြန္ ေအာ့ႏွလံုးနာစရာ ေကာင္းလွသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ဘာသာေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္လည္း အမ်ားႏွင့္တစ္ေယာက္ဆိုသလို ထိပ္တိုက္ခ်ည္း ျဖစ္ေနသည္။ စင္စစ္ ကမၻာ့လူဦးေရတိုးပြားလာမႈသည္ အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းရမည့္၊ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္းရွာရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ CoE ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားမွာ အရြဲ႕တိုက္ျခင္းသေဘာသာ ဆန္ၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာထက္၊ အသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာႀကီးအက်ဳိးအတြက္ဟူ၍ ဗန္းျပခုတံုးလုပ္ကာ အရိုင္းစိတ္အား ေဖာ္ျပျခင္းသက္သက္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ သို႔မဟုတ္ အမ်ားထက္ထူးျခားလိုေသာ၊ အမ်ားအား အံ့အားသင့္ေစလိုေသာ ကေလးစိတ္တစ္မ်ဳိးတြင္ အေျခခံထားျခင္းသာ ျဖစ္ေပမည္။ Kill Yourself ဟု အသံကုန္ ေအာ္ေနမည့္အစား အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ အရင္ သတ္ေသျပသင့္သည္မဟုတ္ေလာ။ ထို႔ေနာက္ မိမိအေလာင္းအား အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ား စားေသာက္ႏိုင္ရန္ လွဴဒါန္းခဲ့သင့္သည္ မဟုတ္ေလာ။ CoE အဖြဲ႕၀င္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ခန္႔ မိမိကုိယ္ကိုယ္ သတ္ေသၿပီးခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မေတြ႕ရွိရပါ။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းသည္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္စိတ္ အေျခခံရွိသူမ်ား၊ ကေလးစိတ္ႏွင့္လူႀကီးကိုယ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား (Retard) သည္းေျခႀကိဳက္ၾကမည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္မွ် ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
စက္တင္ဘာ (၄) ၂၀၁၀
Ref: 10 Extreme Weird Religions

[*]
In Switzerland, deadly drugs may be prescribed to a Swiss person or to a foreigner, where the recipient takes an active role in the drug administration.[16] More generally, article 115 of the Swiss penal code, which came into effect in 1942 (having been written in 1918), considers assisting suicide a crime if and only if the motive is selfish. (Source: Wikipedia)

3 comments:

မိုးယံ said...

ဒီလို စာမ်ိဳးဖတ္ခြင့္ ရတာ ေက်းဇူးပါ။ အဲလို လူေတြလဲ ရွိေသးသကိုး

ေနာက္လည္းလာဖတ္ခ်င္ေသးတယ္ ဗ်ာ

ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ

မိုးယံ

Bino said...

၎မွာ The Church of Euthanasia ေခၚ မိမိကိုယ္ကိုယ္ နာက်င္မႈမရွိေအာင္ အဆံုးစီရင္ျခင္း အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။

Euthanasia ၏ ပံုစံက် အနက္မွာ ကုမရသည့္ေရာဂါ၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ရွင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ဘဲ ေ၀ဒနာအျပင္းအထန္ ခံစားေနရသူမ်ားအား အနာအက်င္မရွိေစဘဲ အဆံုးစီရင္ေပးျခင္းမ်ဳိးကို ေခၚသည္။
I like that -ism.
When I got pain on my knee, I strongly want to die. If I've a pistol I'll surely kill myself.
A person who knows a lot of thing and followed the society law not necessary to enter any religion. That is my own policy.
If he become useless better to die.
I had talked my wife, sons, daughters and grandchildren, that when I'm going to hell don't save me...Let me go freely without any serious pain. I forgot the word PLUG THE HOLE or PULL THE PLUG..
You can read Sidney Sheldon's Nothing Lasts Forever.

BINO

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း) said...

Your policy is perfect, in my point of view.
Thank for expression your opinion in such an explicit way and the book you mentioned. I will search it.

tazar

Post a Comment