လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

`စိတ္ဖတ္စက္´ (Mind Reading Machine) ဟူေသာ သိပၸံဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္ သတင္းတစ္ပုဒ္အား ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ လူတို႔၏ အေတြးမ်ားအား စကားလံုး (Word) မ်ားအျဖစ္သို႔ ဘာသာျပန္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ `စိတ္ဖတ္စက္´ အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္တစ္စုက ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။ Utah University မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ Bradley Greger ဆိုသူ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က ဦးေႏွာက္၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အာရံုခံကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ကာ ဦးေႏွာက္အခ်က္ျပမႈမ်ားအား အသံအျဖစ္ထြက္ေပၚလာေအာင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဘာသာျပန္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈသည္ တိက်မႈ ၉၀% ရွိၿပီး ဆြံအနားမၾကား လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းစပြင့္သြားျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သာမန္လူမ်ားအေနျဖင့္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။ စကားမေျပာႏိုင္ေသာ အာရံုေၾကာခ်ဳိ႕တဲ့ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးမည့္ အဆိုပါကိရိယာျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ အခ်က္ျပမႈမ်ားသီးသန္႔ကိုသာ အသံုးျပဳကာ အသံထြက္ေသာ စကားလံုးမ်ားအျဖစ္သို႔ `ျဖည္´ (Decode) ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၎အား ဦးေႏွာက္ဖတ္႐ႈျခင္း (Brain Reading) ဟု ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္,သံုးႏွစ္အတြင္း လူထု အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိုစမ္းသပ္ေအာင္ျမင္မႈအား အျခားကုသမႈတစ္ခုအတြက္ ဦးေခါင္းခြံဖြင့္ထားေသာ လူနာတစ္ဦး၏ ဦးေႏွာက္၏ စကားေျပာအစိတ္အပိုင္းသို႔ ပါးလႊာလွသည့္ အီလက္ထရုဒ္ (၁၆) ခု တပ္ဆင္ကာ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အီလက္ထရုဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဦးေႏွာက္၏ အခ်က္ျပမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တိက်မႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ပမာဏျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါသတင္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ၎အား သိပၸံပညာဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္သာ အသားေပး ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်င့္၀တ္ (Ethics) ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္စံုတစ္ရာ ပါ၀င္သည္ကို မျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အျခားသူတို႔၏ အေတြးမ်ားကို မိမိက သိႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ ဘာျဖစ္သြားႏိုင္ပါသလဲ။ အဆိုပါေမးခြန္းသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသျဖင့္ အနည္းငယ္မွ် အေတြးဆန္႔ၾကည့္ပါမည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ခ်စ္သူ ဘာေတြးေနသလဲ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အလြန္ သိခ်င္စရာ ေကာင္းေနေပလိမ့္မည္။ လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိအလုပ္ရွင္က ဘာေတြးေနသည္ဟု သိရလွ်င္ အလြန္အက်ဳိးရွိႏိုင္သည္။ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္မူ မိမိအား ဘယ္သူက အမွန္တကယ္ ေလးစားၿပီး၊ ဘယ္အေကာင္က ေလးစားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသလဲ သိရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ ေရာင္းေရး၀ယ္တာ စကားေျပာခန္းမ်ားတြင္ အလြန္ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ေဆြးေႏြးခန္းတို႔အတြက္မူ ေျပာစရာပင္ မလိုေတာ့။ လြန္စြာ အက်ဳိးထူးမည့္ စြမ္းရည္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေနျဖင့္ တစ္ပါးသူတို႔၏ အေတြးအၾကံမ်ားကိုသာ မွန္ကန္စြာ သိရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ တိုးတက္ႀကီးပြားရန္ ရာခိုင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္မွာ မျငင္းႏိုင္ပါ။ သို႔တိုင္ အဆိုပါကိစၥသည္ ထိုမွ်ေလာက္ မရွင္းလင္းေသးေပ။ ၀တၳဳတိုတစ္ပုဒ္တြင္ အျခားသူတို႔၏ စိတ္အား ဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္အား ပိုင္ဆိုင္သြားသူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း ဖတ္႐ႈခဲ့ရဖူးသည္။ အစပိုင္းတြင္ အသံုးတည့္သေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း၊ ေရရွည္တြင္ မိမိအေပၚထားရွိေသာ အျခားသူတို႔၏ မလိုတမာစိတ္ထားမ်ား၊ အျပံဳးခ်ဳိခ်ဳိမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ ေနာက္ေၾကာဓားႏွင့္ထိုးရန္ ၾကံစည္ေနမႈမ်ား စသည္တို႔အား အျမဲတေစ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျမင္ေနရမႈေၾကာင့္ က်ီးအာသီးဆက္ဆံေရးမ်ား၏ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈအား မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ စိတ္က်ေ၀ဒနာစြဲကပ္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုစာအုပ္အား ဖ်က္ဆီးစြန္႔ပစ္ခဲ့ရေလသည္။ အဆိုပါ၀တၳဳမွာ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္း (Fiction) တစ္ပုဒ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း စာေရးဆရာအေနျဖင့္ အေတာ္စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ေတြးေခၚထားသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ `စိတ္ဖတ္ျခင္း´ (Mind Reading) ၏ အလြယ္တကူမျမင္သာေသာ၊ သို႔ေသာ္ ႀကီးမားစြာသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ျမင္သာေစခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ေျပာင္းျပန္အေနအထားအားျဖင့္ တစ္ေန႔တာမွ် မုသားမေျပာဘဲ၊ စိတ္ထဲရွိသမွ် အမွန္ခ်ည္းေျပာမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဇာတ္လမ္းသည္လည္း အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ရသည္ကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရဖူးသည္။ အဆိုပါ ၀တၳဳတိုမ်ားတြင္ လူ႔သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာေၾကာစရာေလးမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ စင္စစ္ သူတစ္ပါး၏ စိတ္ကို သိျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်ည္း ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားရန္ မသင့္။ ဆိုးျပစ္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အက်ဳိးႏွင့္ အဆိုး ခ်ိန္ဆၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္ဘက္ အားသာမည္လဲဟု အတပ္ေျပာရန္ ခက္ခဲသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ (တစ္ဦးတည္း) အယူအဆအရမူ အဆိုးကသာ ပိုမ်ားႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ စိတ္ဖတ္႐ႈျခင္း နည္းပညာကိစၥတြင္မူ မိမိတစ္ဦးတည္းမွ တစ္ဖက္သတ္ သိျမင္ေနႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လူတိုင္း အျပန္အလွန္ စိတ္ကူးခ်င္း ဖလွယ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ အထက္ပါ ပံု၀တၳဳမ်ားထက္ ပိုမို တာ၀န္ႀကီးပါသည္။

လူတို႔၏ စိတ္အား ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္စက္ကို တီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္၊ အဆိုပါစက္သည္ (ဆြံ,အ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသာမက) အရပ္သံုးသေဘာ ဆန္လာခဲ့လွ်င္ အက်ဳိးထက္ အဆိုးမ်ားသာ ျဖစ္လာဖို႔ မ်ားသည္။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ မီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ လင္ႏွင့္မယား၊ မိဘႏွင့္ သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္၊ မိတ္ေဆြလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း၊ စသည့္ မည္သည့္ လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္မဆို လက္ရွိ ပံုစံက်အေနအထားမ်ားအားလံုး ပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဆြံ႕,အ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ရည္စူးခဲ့ေသာ ကိရိယာသည္ လူသားအားလံုး ဆြံ႕,အသြားေစရန္အထိပင္ (ပါးစပ္ျဖင့္ စကားေျပာရန္မလိုေတာ့သည္အထိ) ဖန္တီးသြားႏိုင္သည္။ ဘာသာစကားမ်ား (Language) အားလည္း အဆိုပါနည္းပညာက ျခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည္။ ဗုဒၶဘာသာအျမင္အရေသာ္ သာမန္လူ (ပုထုဇဥ္) တို႔တြင္ မရွိသင့္မရွိအပ္သည့္ ဉာဏ္မ်ဳိးအား ဖန္တီးေနျခင္းႏွင့္ တူသည္။ တစ္ဖက္တြင္ သာမန္လူေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိစိတ္အား အျခားသူမ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဦးေခါင္းအတြင္းသို႔ အီလက္ထရုဒ္ (၁၆) ခုအား တကူးတက ခြဲစိတ္ထည့္သြင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေတြးႏိုင္ပါသည္။ သို႔တိုင္ နည္းပညာတို႔၏ သဘာ၀ရအရ တစ္ဆင့္ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ္ ေရွ႕ေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ တီထြင္ၾကံဆၾကဦးမည္သာ ျဖစ္ရာ ခြဲစိတ္စရာမလိုဘဲ အျခားသူ၏ စိတ္အား ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ အဆင့္ထိ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္မူ ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ေသာ အဆင့္အထိ ဆက္လက္ တီထြင္ၾကံဆၾကဦးမည္သာျဖစ္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားအား လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားက လိုက္လံေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လြယ္ကူလွမည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ အဆိုပါအေျခအေနအထိ ေရာက္ခဲ့ေသာ္ … ကၽြန္ေတာ္ ယခုကဲ့သို႔စာေရးေနရန္ပင္ လိုေတာ့မည္ မထင္ပါ။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲရွိသည္မ်ားအား မိမိဖာသာ Mind Reading Machine ျဖင့္ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈေနႏိုင္ၿပီမဟုတ္လား။

မွတ္ခ်က္။      ။ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈသည္ ဦးေႏွာက္၏ စကားေျပာရပ္၀န္း (Speech Centre) ကိုသာ စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စမ္းသပ္ခံအေနျဖင့္ စကားလံုးတစ္လံုးအား စိတ္တြင္းမွ ရြတ္ဆိုလိုက္မွသာ ကြန္ျပဴတာမွတစ္ဆင့္ စကားလံုးအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ `ျဖည္´ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵ၊ စိတ္ကူး၊ ခံစားမႈ စသည့္ အျခား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၀ိေသသမ်ားအား ေျခရာခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ၀ိေသသမ်ားႏွင့္ စိတ္ျဖင့္ရြတ္ဆိုျခင္းဟူေသာ ကိစၥၾကား ျခားနားမႈသည္ အလြန္ပါးလႊာၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ စိတ္ျဖစ္စဥ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။ ဤအေရးအသားသည္ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းသေဘာ မေဆာင္ေသာ (အရပ္သားတစ္ဦး၏) `အျမင္´ သက္သက္မွ် ျဖစ္သည္ဟု အသိေပးလိုပါသည္။

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
Ref: Hindustan Times


* သတၱ၀ါတို႔၏ ၾကံစည္၊ စိတ္ကူး၊ ဆင္ျခင္သမွ်တို႔ကို သိေသာဉာဏ္။ [သုေတသနသ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္]

3 comments:

Bino said...

အဆိုပါသတင္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ၎အား သိပၸံပညာဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္သာ အသားေပး ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်င့္၀တ္ (Ethics) ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္စံုတစ္ရာ ပါ၀င္သည္ကို မျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Why they omitted the main feature.
If they product Mind Reading Machine in future, (the main important thing is Ethics.)
I think that it caused to harm himself.
If advantage is higher than disadvantage in this case, how will avoid action.

BINO

ေကာင္းကင္ကို said...

စိတ္ထဲကေန ေလွ်ာက္ျပစ္မွားတာက အျပစ္လား။ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ကေန မ်ိဳးစံုေလွ်ာက္ေတြးတတ္တယ္၊ စိတ္က ေလွ်ာက္လြင့္တတ္တယ္ ဆိုတဲ့ သဘာဝကုိ လက္မခံႏုိင္တာက အျပစ္လား။ စိတ္ကေန သူမ်ားကုိယ့္ကုိ ေလွ်ာက္ျပစ္မွားတာကုိ သည္းမခံႏိုင္တဲ့သူေတြမွာ အျပစ္ရွိလား။ ဒါမွမဟုတ္ စက္ကုိ တီထြင္တဲ့သူမွာပဲ အျပစ္ရွိတာလား။

ေကာင္းကင္ကို said...

ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခင္ဗ်ား မေနာကံ အကုသိုလ္ကုိ က်ေနာ္မသိေၾကး၊ က်ေနာ့္ မေနာကံ အကုသိုလ္ကုိ ခင္ဗ်ားမသိေၾကး၊ မေနာကံမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာက်ဴးလြန္ခြင့္ရွိတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ဟီးဟီး။

Post a Comment