လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

မဆြ, မိုးသီး

မဆြ

`မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ…´
ဘာဗ်။
ခင္ဗ်ားေစာ္ကားလွခ်ည္လား။
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသာ အစထဲက မရွိခဲ့ရင္
ဒီစကားလံုး ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။
အခု..
`အားလံုး လြတ္လပ္စြာ စားသံုးႏိုင္ၾကပါၿပီ..´

မိုးသီး

`ေကာင္းသားပဲ´ ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္က
မိုးေပၚက က်လာတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္နားထဲ
ဘယ္တုန္းကမွ အံမ၀င္ခဲ့ပါဘူး။

The Prior

“Anyone feels free to…’
What’s up!
You so insulted man!
If no prior-discrimination,
Such a term is nothingness.
Now,
‘Everyone feels free to start the meals’.

The Freezing Rain
  
‘Rather good’, the commentary,
Fell from the sky high.
It never fitted
To my ears. 

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)

2 comments:

Anonymous said...

ေကာင္းသားပဲ ...


သူမ

ေတဇာ (လေရာင္လမ္း) said...

ဘာဗ်၊ နားထဲမ၀င္လိုက္ဘူး.. :P

Post a Comment