လေရာင္ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ လမ္းထက္က ေျခလွမ္းငယ္မ်ား။

အလင္းႏွစ္ ဂ်က္

ဂ်က္

က်ည္ဆန္ကို လက္နဲ႔ဖမ္းလိုက္တယ္
ဟုတ္တယ္
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေနာက္ေက်ာက မပစ္နဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဂ်က္ေလယာဥ္ေပၚမွာ။

Jet

I catch the bullet with my hand.
I say serious!
Don’t shoot me from back.
I am traveling by the high-speed jet.

အလင္းႏွစ္

ၾကယ္ေလးေတြဆီမွာ
အတိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ရွာေနတယ္
သူတို႔ ဘယ္တုန္းက ရွိခဲ့သလဲ။
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အတိတ္ဆိုရင္ေရာ
တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ရွာေဖြလိမ့္မွာလား။
အလင္းရဲ႕အလ်င္ႏႈန္းနဲ႔ အနာဂတ္အား ထိုးေဖာက္ဖို႔။

Light Year


To the little stars,
I’m searching the past.
When did they exist?
What if, I, myself is a past.
Would someone search for me?
To penetrate the future by light-speed.


ေတဇာ (လေရာင္လမ္း)
Theme: Speed

1 comments:

ေသာ္ဇင္စိုး said...

ၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ..

Post a Comment